De Boeren

Livar boerderijen

De monniken van Abdij Lilbosch in Echt zijn de grote stille kracht achter het Livarconcept. Samen met hen hebben we de juiste balans gevonden tussen respect voor de natuur en economisch rendement. Dit respect komt niet alleen tot uiting in dierenwelzijn maar ook in de vorm van respect voor het milieu, respect voor de kloostergemeenschap en respect voor de consument die een kwalitatief goed en eerlijk stuk varkensvlees verdient.

Het landbouwbedrijf van Abdij Lilbosch bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouw met daarnaast enkele kleinschalige neventakken waaronder de varkenshouderij. De werkzaamheden op de boerderij worden geleid door de eeuwenoude monnikentraditie waarbij gelukkige varkens en gelukkige boeren het uitgangspunt is. De varkens kunnen dag en nacht naar eigen keuze buiten en worden gevoed met Limburgse granen, veelal afkomstig uit eigen teelt.

De pure manier van varkenshouden komt ook tot uiting bij de overige boerderijen waar Livarvarkens worden gehouden. De boerderijen zijn met zorg geselecteerd door Vader Abt. De eisen die we aan een ‘Livarboerderij’ stellen, zijn zeer hoog. Zo kiezen we enkel voor kleinschalige boerderijen en zijn de levensomstandigheden voor de varkens identiek aan het leven op de kloosterboerderij. Daarbovenop is wellicht nog wel het zwaarste criterium waarop we selecteren het boerengezin zelf. Onze boeren zijn stuk voor stuk gepassioneerde varkensboeren met liefde en respect voor de dieren en hun omgeving. Iets waar we trots op zijn!

Onze boeren zijn de drijfveren achter Livar en dragen één voor één bij aan ons succes. Wilt u weten wie onze boeren zijn en waar ze zijn gevestigd? Wij stellen ze graag aan u voor!