Nieuws

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) discussieert over gestapelde opgave tussen de Livarvarkens.

Echt, 14 november 2022


Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) discussieert over gestapelde opgave tussen de Livarvarkens.

 

Minister Van der Wal was vandaag (14 november 2022) te gast op de Livar Kloosterboerderij bij Abdij Lilbosch te Echt (Limburg). Tussen de Livarvarkens ging zij in discussie over de gestapelde opgave. Livar is een goed voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Livar heeft de regie over haar gehele varkensketen; van de productie van het voer, het opgroeien van de varkens op stro en met buitenuitloop, tot en met de verkoop van het smaakvolle Livarvlees.

 

Discussie

De minister werd hartelijk ontvangen op Abdij Lilbosch, het kleinste Natura 2000 gebied in Nederland, door Vader Abt, Dom Malachias, van Abdij Lilbosch. Tijdens een statafelgesprek, tussen de Livarvarkens, discussieerde minister Van der Wal met Livar-directeur Frank de Rond, veehouders en bestuurders van de LLTB, het waterschap en de Limburgse Gedeputeerden Roefs en Gabriëls, over de gestapelde opgave. Waterveiligheid en waterkwaliteit, stikstof en Maatwerk Gerichte Aankoop waren de onderwerpen waarover een levendig gesprek ontstond.

 

Positieve impact

Livar streeft naar een positieve impact op haar omgeving en de natuur. Enerzijds groeien de varkens op met een heel hoog niveau van dierenwelzijn. Door de Dierenbescherming bekroond met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk, het hoogst haalbare predicaat.

Daarnaast ziet Livar het als één van haar missies om regionaal te werken en de kringloop te sluiten. Livarvarkens zijn geboren en getogen in Limburg, ze worden gevoed met regionaal geteelde granen en kunnen ravotten in het stro dat hierbij geoogst wordt. De strorijke mest die geproduceerd wordt vind haar weg naar akkers in de regio, waar het wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Strorijke mest voorkomt uitspoeling van nutriënten naar de grond en het oppervlaktewater.

Verder investeert Livar in natuurinclusiviteit van haar varkenshouderij. Zoals minister Van der Wal het verwoordde "Het is hier prachtig en een goed voorbeeld van hoe natuur en varkenshouderij samen kunnen gaan. Ik zie dat de varkens een goed leven hebben op deze Kloosterboerderij, dat er vele mooie natuurlijke landschapselementen zijn, ik zag zonnepanelen op de daken en het sedumdak op de varkensstal." De talrijk aanwezige zwaluwen en de zeldzame ingekorven vleermuizen voeden zich met insecten die huizen in de open Livar varkensstallen.


Niet generiek

Het beleid in Den Haag leidt er vaak toe dat (landbouw)bedrijven in hokjes geplaatst worden. Er wordt gewerkt aan generiek beleid. Echter, Livar kan niet in het hokje gangbare varkenshouderij geplaatst worden, noch in het hokje biologisch. Livar heeft haar eigen, unieke vorm van natuurinclusieve varkenshouderij. Livar hoopt aan Minister Van der Wal te hebben kunnen tonen dat er juist ruimte gecreëerd moet worden voor de koplopers. Koplopers die kringlopen sluiten, die streven naar het hoogst haalbare qua dierenwelzijn, in samenspraak met de natuur en omgeving!

 

Over Livar

Livar staat voor puurheid en passie met een maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Met respect voor mens, dier en omgeving levert Livar varkensvlees met de beste smaak en kwaliteit. Livarvarkens worden gehouden volgens een eerlijk concept met de kleinschaligheid en charme van toen en volgens de richtlijnen van nu en dát proef je! Het vlees is verkrijgbaar in het hogere horeca segment en bij slagerijen. Livar neemt op deze manier de regie over de hele keten, van voer tot bord.


Terug naar overzicht