Nieuws

Nieuwe innovatieve Livar-kraamverblijven officieel geopend

Echt, 22 juni 2023

Nieuwe innovatieve Livar-kraamverblijven officieel geopend
Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, landbouwgedeputeerde Roefs van Provincie Limburg, wethouder Meuwissen van gemeente Echt-Susteren en Livar-directeur De
Rond hebben op 22 juni 2023 symbolisch de twee nieuwe, diervriendelijke kraamverblijven bij Livar officieel geopend. Deze kraamverblijven zijn innovatief door enerzijds directe scheiding van mest en urine en anderzijds door hoog dierenwelzijn en arbeidsefficiëntie.

Opening
Staatssecretaris Heijnen heeft, samen met landbouwgedeputeerde Roefs van Provincie Limburg, wethouder Meuwissen van gemeente Echt-Susteren en Livar-directeur De Rond de kraamverblijven symbolisch geopend door de zeugen met jonge biggen toegang te geven tot hun buitenverblijven. Vader Abt, Dom Malachias, van cisterciënzerabdij Lilbosch, waar de bakermat van Livar ligt, heeft de stallen en Livarvarkens zijn zegen gegeven. De genodigden hebben met eigen ogen de innovaties in en rondom de stallen kunnen bekijken. De feestelijkheden werden afgesloten met een proeverij van Livarvleeswaren.

Innovatie in emissies en dierenwelzijn
De twee volledig nieuw gebouwde Livar kraamverblijven in Echt zitten vol met innovaties. In de 160 kraamkamers kunnen de zeugen in vrijheid werpen (bevallen). De zeug en biggetjes hebben in het binnenverblijf altijd een strobed om lekker in te slapen of te spelen, of ze kunnen er voor
kiezen om lekker naar buiten te gaan. De zeug blijft minimaal 6 weken bij de biggetjes, waarna de biggen nog eens 6 weken samen blijven met hun broertjes en zusjes, alvorens ze naar een Livar vleesvarkensstal gaan. De nieuwe stallen zijn met 3 sterren gecertificeerd door het Beter Leven
keurmerk van de Dierenbescherming. Met financiële steun van Provincie Limburg en EU zijn nieuwe snufjes in de stallen mogelijk gemaakt, zoals automatische ontmesting van zowel het binnen- als buitenverblijf en een stroinstrooisysteem. Automatische ontmesting draagt eraan bij dat er een heel fris en prettig stalklimaat heerst in de stal en er naar verwachting minder emissies ontstaan. Het instrooisysteem zorgt ervoor dat meermaals per dag vers stro in de lignesten van de varkens bijgestrooid wordt, fijn om mee te spelen en heerlijk om in te liggen!

Emissiereductie
Scheiding van mest en urine bij de bron, in combinatie met het meermaals per dag gescheiden afvoeren, resulteert in naar verwachting lage emissies van geur, stikstof en CO2. Livar past dit systeem met schuiven toe in zowel de binnenverblijven als de buitenuitlopen van haar nieuwe
kraamverblijven. Hoog niveau van welzijn voor de dieren wordt gecombineerd met naar verwachting lage emissies van geur, stikstof en CO
2, dit maakt de stallen uniek. Staatssecretaris Heijnen is als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk
voor de beoordeling van emissiearme stalsystemen. De staatsecretaris werkt aan mogelijke verbeteringen in het systeem van beoordeling van emissiearme stallen om zo de werking van die stallen in de praktijk beter te borgen. Zij heeft met veel interesse de nieuwe kraamverblijven bezocht.


Staatssecretaris Heijnen: Ik verwelkom stalinnovaties die een positief effect hebben op natuur, milieu, klimaat en dierwaardigheid. De innovatiekracht voor nieuwe stalsystemen ligt bij ondernemers, zoals Livar, daarom ben ik hier graag om ontwikkelingen binnen de sector te zien.”

Positieve impact
Livar streeft naar een positieve impact op haar omgeving en de natuur. Enerzijds groeien de varkens op met een heel hoog niveau van dierenwelzijn. Door de Dierenbescherming bekroond met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk, het hoogst haalbare predicaat. Daarnaast ziet Livar het als één van haar missies om regionaal te werken en de kringloop te sluiten. Livar heeft de regie over haar gehele varkensketen; van de productie van het voer, het opgroeien van de varkens op stro en met buitenuitloop, tot en met de verkoop van het smaakvolle Livarvlees.
Livarvarkens zijn geboren en getogen in Limburg, ze worden gevoed met regionaal geteelde granen en kunnen ravotten in het stro dat hierbij geoogst wordt. De strorijke mest die geproduceerd wordt vind haar weg naar akkers in de regio, waar het wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Strorijke mest voorkomt uitspoeling van nutriënten naar de grond en het
oppervlaktewater. Livar wil niet in het hokje gangbare varkenshouderij geplaatst worden, noch in het hokje biologisch. Livar heeft haar eigen, unieke vorm van natuurinclusieve varkenshouderij. Livar hoopt aan staatssecretaris Heijnen en de andere genodigden een goed beeld te hebben kunnen tonen van het concept van Livar. Een concept dat beoogt kringlopen te sluiten en dat streeft naar het hoogst haalbare qua dierenwelzijn, in samenspraak met de natuur en omgeving!

Landbouwgedeputeerde Roefs:
een bedrijf als Livar is uniek en een parel voor Limburg. Veehouderij met oog voor dier, milieu, mens en verdienmodel is de echte innovatie waar we naar op zoek zijn. Ik ben trots dat we als Provincie Limburg hieraan hebben kunnen bijdragen”.

Over Livar
Met respect voor mens, dier en omgeving levert Livar varkensvlees met de beste smaak en kwaliteit. Livarvarkens worden gehouden volgens een eerlijk concept met de kleinschaligheid en charme van toen en volgens de richtlijnen van nu en dát proef je! Het vlees is verkrijgbaar in het hogere horeca segment en bij slagerijen. Livar neemt op deze manier de regie over de hele keten, van voer tot bord.


Terug naar overzicht